در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت + تصاویر

در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت

آستان مقدس امام زاده ابراهیم (ع) در بستر رودخانه سیوند همواره محل آرامش و پناهگاه زائران است این در حالی است که این امامزاده در آتش غفلت مسئولان سوخت.

مجله مراحم : خبرنگار مرودشت نا با حضور در آستان مقدس این امامزاده آثار ناشی از آتش و سوختگی حرم این امام زاده عظیم الشان را مشاهده کرد.

آثار سوختگی در اطراف حرم و وضعیت نامناسب آستان مقدس این امامزاده عظیم الشان می تواند روایتگر غفلت مسئولان متولی این امر در شهرستان است.

آتش  سوزی  در یک امامزاده در مرودشت

 
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
 
 
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
آتش سوزی در یک امامزاده در مرودشت , در آتش سوختن یک امامزاده در مرودشت
 منبع : میزان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: