در این شهر می توانید روی آب راه بروید! (تصاویر)

 
راه رفتن روی آب شاید یکی از غیرممکن‌ترین کارها برای بشر باشد؛ اما در این منطقه در کشور بولیوی حس پیاده‌روی روی آب به شما دست خواهد داد!

مجله مراحم: منطقه‌ «سالاردیونی» یکی از مناطق توریستی کشور بولیوی است که این امکان را به بازدیدکنندگانش می‌دهد که احساس کنند روی آب قدم می‌زنند. این منطقه که از مسطح‌ترین مکان‌های جهان به شمار می‌رود، در ایام بارانی سال و هنگامی که سطح آن با لایه نازکی از آب پوشیده شده، به دلیل عدم حرکت آب مانند آیینه عمل می‌کند و عکس آسمان را به زیبایی بازتاب می‌دهد و تصاویر جذابی ایجاد می‌کند. این تصاویر زیبا را یک جوان ۲۹ ساله ژاپنی به نام «هیدکی میزوتا» ثبت کرده است.

 

2B0EC5A300000578-3183688-Solitude_and_serenity_is_conveyed_by_the_image_Mitzuka_shot_of_a-a-15_1438596748882.jpg

2B0EC5A700000578-3183688-Parting_of_the_waves_A_man_pictured_appears_to_be_walking_on_wat-a-11_1438596657800.jpg

2B0EC5AF00000578-3183688-As_one_of_the_flattest_places_in_the_world_when_Salar_de_Uyuni_s-a-12_1438596718447.jpg

2B0EC5B300000578-3183688-Last_man_on_earth_The_Salar_is_virtually_devoid_of_any_wildlife_-a-30_1438596946644.jpg

2B0EC5DD00000578-3183688-Colourful_doppelgangers_Tourists_clad_in_vibrant_clothing_pose_t-a-21_1438596816670.jpg

2B0EC5E900000578-3183688-Gravity_defying_A_group_of_tourists_appear_to_float_as_they_rela-a-19_1438596793702.jpg

2B0EC5F500000578-3183688-All_at_sea_Just_the_slightest_layer_of_water_on_Salar_de_Uyuni_s-a-33_1438597075669.jpg

2B0EC5F900000578-3183688-During_the_daytime_the_mirror_effect_creates_the_impression_of_c-a-17_1438596772716.jpg

2B0EC5FD00000578-3183688-Breathtaking_beauty_The_cloud_filled_dreamlike_landscapes_were_p-a-20_1438596805250.jpg

2B0EC5F500000578-3183688-All_at_sea_Just_the_slightest_layer_of_water_on_Salar_de_Uyuni_s-a-33_1438597075669.jpg

2B0EC60900000578-3183688-Natural_wonder_The_salt_flat_is_located_in_the_Daniel_Campos_Pro-a-18_1438596783084.jpg

2B0EC59300000578-3183688-Nature_s_disco_The_twinkling_stars_illuminating_the_night_sky_ar-a-23_1438596882752.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: