در روزگاري كه همه از “مرغ” حرف می زنند..

 

چندی قبل که مهمان یکی از آشنایان بودم به او گفتم : خروسی داشتید که صبح ها همه را از خواب بیدار میکرد چکارش کردید؟؟؟؟
 گفت سرش را بریدیم !!
همسایه ها همه شاکی بودند و میگفتند :
خروس شما ما را صبح ها از خواب بیدار میکند…….. آنجا بود که فهمیدم هرکس مردم را بیدار کند باید سرش بریده شود!
در روزگاري كه همه از “مرغ” حرف می زنند..
 كسی از “خروس” نمیگوید..
زیرا
همه به فكر سیر شدن هستند
نه
بیدارشدن..!!!

 

در روزگاري كه همه از "مرغ" حرف می زنند..

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: