در زندگی هیچ کس را تحقیر نکنید

زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند
در زندگی هیچ کس را تحقیر نکنید
شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد
زمان از شما قدرتمندتر است
یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد
اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونها درخت کافی است.

 

در زندگی هیچ کس را تحقیر نکنید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: