در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی ؟

در مسجد و  در  کعبه  به  دنبال  خداییم
از  حس  خدا  در  دلمان  دور  و  جداییم

هم مسجدو هم کعبه وهم قبله بهانه است
دقت  بکنی  نور  خدا   داخل  خانه  است

در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟
اول  تو  ببین  قلب  کسی  را  نشکستی؟

اینگونه   چرا   در   پی  اثبات   خداییم؟
همسایه ی ما  گشنه  و ما سیر  بخوابیم

برخیز و کمی  کعبه ی  آمال  خودت  باش
چنگی  به  نقابت  بزن  و مال خودت باش

تصویر خدا پشت همین کهنه  نقاب  است
تصویرخداواضح وچشمان توخواب است

شاید که بتی در وسط  ذهن من و توست
باید  بت  خود ، با  نم  باران  خدا  شست

گویی که خدا در  بدن  و در  تنمان  هست
نزدیکتر  از  خون  و  رگ  گردنمان  هست

ولله   خدا   قدرت   پرواز   پرنده   ست
یا غرش بی وقفه ی یک شیر  درنده ست

باید  که   خدا   را   به   دل   کوه   ببینیم
در جسم وتن و  در  نفس  و  روح  ببینیم

در ذهن خود اینگونه نگوییم خدا  کیست
خورشید  مگر  باعث  اثبات  خدا  نیست؟

باید که در آیینه  کمی  هم  به  خود  آییم
ما   جلوه ای  از   خلقت   زیبای   خداییم

هر  کس  که  دلش  آینه  شد  فاقد  لکه
در قلب  خودش  کرده  بنا  کعبه  و مکه

گر خوب  شناسی تو  اگر  خالق  خود را
سالم  برسانی  به  هدف  قایق  خود   را

در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی

خدا,در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی ؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: