در وادی عشق تــو دلم خسته ترین است

 

http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2015/11/love-tel-amazing-ir-87.jpg

 

در وادی عشق تــو دلم خسته ترین است

وای از دل دیوانه که دل بسته ترین است

 

رفتن نتــوانم به رهــی گر تو نباشــی

در راه ِ غمت گام من آهسته ترین است

 

من زخمــی صد دشنه ی آلوده به زهــرم

باکی نبود … زخــم تو برجسته ترین است

 

تسلیــم قضا و قدرم در سفــر ِ جان

در مذهب عشق دیده ی من بسته ترین است

 

در الفت دیــرینه ی غم با من رســوا

پیــوند غم عشق تو  پــیوسته ترین است

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: