دشت گل های بابونه در اردبیل (تصاویر)

دشت گل های بابونه در اردبیل و عکس های دشت گلهای بابونه در اردبیل و عکس های جنگل فندقلو در نمین و عکس های دشت بابونه در شهر نمین

دشت گل های بابونه در اردبیل

منطقه جنگل فندقلو در شهرستان نمین استان اردبیل همه ساله در اواخر فصل بهار مملو از گل‌های بابونه شده و گردشگران زیادی را به سمت خود می‌خواند. از این رو به دشت گل‌های بابونه شهرت یافته است.

عکس های جنگل فندقلو

دشت گل های بابونه در اردبیل,جنگل فندقلودشت گل های بابونه در اردبیل,جنگل فندقلودشت گل های بابونه در اردبیل,جنگل فندقلودشت گل های بابونه در اردبیل,جنگل فندقلودشت گل های بابونه در اردبیل,جنگل فندقلودشت گل های بابونه در اردبیل,جنگل فندقلودشت گل های بابونه در اردبیل,جنگل فندقلو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: