دعوای بامزه دو سنجاب بر سر فندق + تصاویر

دعوای بامزه دو سنجاب بر سر فندق + تصاویر

گاز گرفتن دو سنجاب بر سر فندق + تصاویر

مجله مراحم : عکاس خوش ذوق انگلیسی از جدال دو سنجاب بر سر آجیل در نزدیکی لندن تصاویر دیدنی منتشر کرد.

” مارتین داکر ” عکاس این مجموعه گفت: جدال سنجاب ها توجه من را به خود در بارانداز لندن جلب کرد. برخی از آجیل ها به حدی خوشمزه هستند که جنگ بر سرشان ارزش زیادی برای هر سنجاب دارد. پس از نبردی طولانی یکی از سنجاب ها مجبور به عقب نشینی شد و آجیل خوشمزه را تقدیم همتای خود کرد

این دو سنجاب وحشی آنچنان بر سر آجیل با یکدیگر درگیر شدند که همدیگر را مدام گاز می گرفتند

دعوای دو سنجاب وحشی , دعوای بامزه دو سنجاب بر سر فندق , گاز گرفتن دو سنجاب بر سر فندق , دعوا بر سر فندق
دعوای دو سنجاب وحشی , دعوای بامزه دو سنجاب بر سر فندق , گاز گرفتن دو سنجاب بر سر فندق , دعوا بر سر فندق
دعوای دو سنجاب وحشی , دعوای بامزه دو سنجاب بر سر فندق , گاز گرفتن دو سنجاب بر سر فندق , دعوا بر سر فندق
دعوای دو سنجاب وحشی , دعوای بامزه دو سنجاب بر سر فندق , گاز گرفتن دو سنجاب بر سر فندق , دعوا بر سر فندق
دعوای دو سنجاب وحشی , دعوای بامزه دو سنجاب بر سر فندق , گاز گرفتن دو سنجاب بر سر فندق , دعوا بر سر فندق
دعوای دو سنجاب وحشی , دعوای بامزه دو سنجاب بر سر فندق , گاز گرفتن دو سنجاب بر سر فندق , دعوا بر سر فندق
دعوای دو سنجاب وحشی , دعوای بامزه دو سنجاب بر سر فندق , گاز گرفتن دو سنجاب بر سر فندق , دعوا بر سر فندق
دعوای دو سنجاب وحشی , دعوای بامزه دو سنجاب بر سر فندق , گاز گرفتن دو سنجاب بر سر فندق , دعوا بر سر فندق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: