کلیپ به جان هم انداختن دو تا بچه

کلیپ دعوا دادن دو کودک و به جان هم انداختن دو تا بچه را در ادامه ببینید.

کلیپ دعوا دادن دو کودک

ویدئویی در شبکه های مجازی منتشر شده که باعث خشم کاربران شبکه های شده است.

در این ویدئو دو کودک توسط پدران آنها به جان هم می افتند و
یکدیگر را مورد ضرب و شتم قرار میدهند در تصاویری که در این
ویدئو مشخص است چند نفر که حتما اعضای خانواده آنها هستند
این دو کودک را تشویق میکنند که یکدیگر را کتک بزنند.

نکته ناراحت کننده اینجاست که این بچه از کتک کاری هم خسته شده و
یکدیگر را رها میکنند ولی بازهم توسط افراد حاضر در صحنه که به تماشای انها
نشسته اند اجازه این کار داده نمیشود و انها را مجبور میکنند که یکدیگر را بزنند.

اقدامی بسیار زشت و غیر انسانی که توسط بزرگترهای
این دو کودک صورت گرفته است و این دو کردک را به جان هم انداخته تا از کتک کاری انها لذت ببرند.

این ویدئو به سرعت در شیکه های اجتماعی دست به دست میشود و باعث خشم و ناراحتی انها شده است.

امیدواریم که عاملین این اتفاق به زودی شناسایی و دستگیر شوند که دیگر شاهد چنین حوادث مشابه ای نباشیم.

فیلم به جان هم انداختن دو تا بچه

کلیپ دعوا دادنکلیپ دعوا دادن دو کودک و به جان هم انداختن دو تا بچه

فیلم به جان هم انداختن دو تا بچه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: