دعوای خانواده شهدا با احمدی نژاد +فیلم

دعوای خانواده شهدا با احمدی نژاد و فیلم اعتراض خانواده شهدا به احمدی نژاد در بهشت زهرا و فیلم اعتراض خانواده شهید به احمدی نژاد در بهشت زهرا را در مجله مراحم مشاهده نمایید.

دعوای خانواده شهدا با احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه برای حضور بر مزار شهدا به بهشت زهرا رفت و که با اعتراض شدید خانواده های شهدا رو به رو شد و او را به مراز راه ندادند.

برخی از خانواده های شهدا در اعتراض به محمود احمدی نژاد او را با صدای بلند نفرین میکردند.

در ویدئوی زیر خانواده شهدا را مشاهده میکنید که به احمدی نژاد میگویند که خدا از گناهانت نگذرد که دل آقا را خون کردی و…

اعتراض خانواده شده به احمدی نژاد در بهشت زهرا


دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: