دلنوشته جناب احمدی نژاد برای کاسترو (تصاویر)

یادداشت ۵ صفحه‌ای احمدی‌نژاد برای کاسترو

کانال محمود احمدی نژاد متن یادداشت احمدی نژاد در دفتر یادبود فیدل کاسترو در اقامتگاه سفیر کوبا در تهران را منتشر کرد.

 

یادداشت 5 صفحه‌ای احمدی‌نژاد برای کاسترو کانال محمود احمدی نژاد متن یادداشت احمدی نژاد در دفتر یادبود فیدل کاسترو در اقامتگاه سفیر کوبا در تهران را منتشر کرد.

 

یادداشت 5 صفحه‌ای احمدی‌نژاد برای کاسترو

یادداشت 5 صفحه‌ای احمدی‌نژاد برای کاسترو

یادداشت 5 صفحه‌ای احمدی‌نژاد برای کاسترو

 یادداشت 5 صفحه‌ای احمدی‌نژاد برای کاسترو

خبر آنلاین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: