دلنوشته های دلتنگی… (حذف)

560516_183222838526430_1575.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

جای خالی ات مثل کفش سیندرلا

اندازه هیچ یک از مردم شهر نشد….

حتی به زور…. 

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

سخـــت تریـــن کــار دنیـــا…

بی محـــلی کردن بــه کسیـــست٬

کــــه بی نهایــــت دوستـــــش داری…

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

با تو زیر بارانم ؟ چتر برای چه ؟  خیال که خیس نمیشود ….. 

دنیا هر چه قدر هم که کوچک باشد … تو از من دور شده ای  و… این تمام واقعیت هاست … 

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

دلم می سوزد. برای نیمکت های شکسته  . برای گنجشک های تشنه  . برای بستنی های آب شده بچه ها

دلم می سوزد … که دلی نمی سوزد برای دل سوخته ام !

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

بیـــائـیــــــــد تــا هسـتیـــــــــم

همــدیـگــــــــر را لـمــس کنیــــم ♥

سـنــــــگِ قـبــــــــــــر احـســــــاس نـــــــدارد…

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

تو مقصری اگر من دیگر ” من سابق ” نیستم !

من را به من نبودن محکوم نکن !

من همانم که درگیر عشقش بودی !

یادت نمی آید ؟!

من همانم !

حتی اگر این روز ها هر دویمان بوی بی تفاوتی بدهیم !

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد، یعنی که خیلی دوستت داره.

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

اخم های تو بالاترین لذت دنیاست…

ای بهانه تمام لوس شدن های من! دوستت دارم مثل دیروز مثل امروز تاته فردا!

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

بــاران .. فـــقط .. همین جایی از قصّه ، که من ایستاده ام می بـــارد !

دو قدم این طرف تر ..

دو قدم آن طــرف تر .. همیشه آفــتـاب است

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

√ گاهی که  دلم عجیب می گیرد  دیگر ول نمیکند . . . ►

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

✖تـــــــــــــــــو

یــــاد آور ِ سوره یِ توبـــــــــه ای برایَم !

بی بســــم ِ الله آمدی و به توبـــــــه کردنَم انداخْتــــــــــــــی . . . ! 

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

کسایی که اول رابطه بهت میگن بی احسـاس

همون لعنتی هایی هستن که

وقتی عاشقت کردن ، آخرش بهت میگن یه کم منطقی باش

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

مــیدانـــم !

یـکی از آن روزهــای مُـبـهم و دور !

وقـتی جـلوی تــلـویـزیون ،

روی کانـاپـه لم داده ای و هـمــســرت بـچه هایت را خــوابانده اســت. . .

درسـت هـمـان لـحـظـه ای که

قرار است احـسـاس کنی خـوشـبـخـت تـریـنـی . . .

نـاگـهـان . . .

یـاد مــن بـه سـیـنـه ات چـنـگ مـیـزنـد . .

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

کـــــآش . . .

در ســـرزمــیــنِ مـَـن بــجــآیِ حِـجــآب و حَـیــآ ، شِـــرافـَـت اِجـبــآری بــود . . !

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

ایـــטּ منـــم .. دختــرے تنــــها

با قلـــــــــبے شڪــستـﮧ در دسـت کـﮧ نیـــمـﮧ اش را دســت او گـــــــم ڪـرده اســت

به او بگویــید برگــردد با او ڪــارے ندارم …

فقط میــخواهم نیــمـﮧ ی دیـگر قلبــم را گـــداۓ ڪـُـنــَـ م !

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

خــدایـــــا: بُـت بود، بـُـت شکـن فــرستادی !!!

مــن پر از بغــضم ، بغـض شکـن هــم داری؟؟؟

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

پرواز چه لذتی دارد؟  وقتی زنبور کارگری باشی که نتوانی عاشق ملکه بشوی؟
.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::

احساس است …

 مزرعــــه که نیست !

هـــــی شخـــمش میـــــزنی لعنتــــــی …!!!

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.  

میخواهمتـــــــــــــــــ ـــ…

ولــــی  دوری…

خیلی خیلی دور…

نه دستم به دستانـــــــت میرسد

…نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ …

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::

کَم آوَرבه ام …!

خـבایـ ـا اَعـ ـصابٍ مَن فاحـ ــشـﮧ نـ ــیست

کـﮧ روز وَ شَـ ـب مورב تَجـ ـاوز قـَ ـرارَش میـבهند

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

کـِــشیدن ایــن بـار

  شـــانـه هــای مَــردانــه مــی خــواهــد !

امــّــــــا  مـَــن زَنــَــم

غـیـرتت کـجـاسـت؟

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::
.

دل من باز کوچک شده

برای آنکه نمیدانم کیست

ولی غیبتش مرا می آزارد…

من! خودم را گم کرده ام…! کجا…؟

این مرا خـــرابـــ کرده اســـــــت

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::

خدایا هیچ تنهایی رو اونقدر تنها نکن که به هر بی* لیاقتی بگه

” عشقم…”

.
:: مـجله ایـنترنـتی مـراحـم ::

526317_237923416355819_1437

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: