دل من تنگ شده.. تنگ شده میفهمی؟؟

دل من تنگ شده..تنگ شده میفهمی؟؟

همدمم مرغ شباهنگ شده..میفهمی؟؟

  کوچه و یک شب مهتاب و من و آب روان..

بی تو بین همگی جنگ شده..میفهمی؟؟

  یاد آندم که به من سنگ زدی افتادم..

پر من خونی از آن سنگ شده..میفهمی؟؟

  منکه چون شیر پی صید نگاهت بودم..

به نگاه تو دلم منگ شده..میفهمی؟؟

  خوش زدی رنگ به بوم دل آبانی من..

بی تو این زندگی بیرنگ شده..میفهمی؟؟

  خواستم آیینه ی وصف نگاهت گردم..

دیدم این آیینه پر زنگ شده..میفهمی؟؟

  خوب من خوبترین ای همه خوبان…

دل من تنگ شده..تنگ شده میفهمی؟؟؟

 

دل من تنگ شده.. تنگ شده میفهمی؟؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: