دل نوشته شهاب حسینی درباره روز سینما

شهاب حسینی که ابن روزها مشغول فیلمبرداری اولین فیلم خود «ساکن طبقه وسط» در سمت کارگردانی در تهران است به مناسبت روز ملی سینما یادداشتی را منتشر کرده و آن را در اختیار «۳۰نماایران» قرار داده است.

 متن کامل این یادداشت شعرگونه را در ادامه می خوانیم:

سینما…روز ملی سینما… اما کجاست روح سینما؟ شناخت سینما و اهمیت سینما؟ سینما‌ ای بهترین ساخته دست بشر! آرزویم برایت این است که ببالی و بیارایی و درنوردی جهان اندیشه را.

ای زنده‌ترین زبان دنیا!

آرزویم فتح و درک کامل توست و دیدن چهره شکوهمندت از پسِ غبار وهم‌ آلود شک و یقین به نیاز بنیادینت در هر فرهنگ و اجتماع.

چه دعایی کنمت بهتر از اینکه خدا پنجره‌ای رو به اتاقت باشد…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: