دل نوشته ها و دلشکسته ها

من صبورم اما...

دل نوشته - جمله های غمگین

خــــــــدایــا…

روزهای دلتنگی مرا رد کن…

مثل آهنگی که نمی توانم تنها گوش بدهم و سریع ردش می کنم

مثل خیابانی که از آن خاطره دارم و سعی می کنم ازش رد نشوم

مثل عکسی که مرا به روزهایی می برد که ای کــــــاش آن روز ها ساخته نمیشد

خــــــــدایــا…

روزهای تنهایی مرا رد کن…..!

دل نوشته - جمله های غمگین

صبر کن سهراب…

گفته بودی قایقی خواهم ساخت…

قایقت جا دارد؟

من هم از همه اهل زمین دلگیرم…

دل شکسته ها

دلنوشته ها

دل نوشته ها - جملات غمگین

مــرا محکــم در آغــوش بگیـــر !

جوری که هیــچ راه فــراری نــداشته باشــم

شب هـــای اینجــا آنقــدر دلگیــر است که

ســوت قطــار های نیمه شـب …

هــر آدمــی را وســوسه می کنـــد که بـــرود و هیــــــــــــــــــچ وقت…

بــاز نگـــردد !!!

دل نوشته ها و مطالب غمگین

دلنوشته ها - جملات غمگین

دل نوشته - جملات غمگین

e6689_u3642_27

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: