دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی در مرز یونان +تصاویر

دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی در مرز یونان +تصاویر دوختن لب توسط پناهجویان ایرانی در مرز اروپا را ببینید.

دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی در مرز یونان

با ناامنی های اخیر کشورهای سوریه و عراق و افغانستان و
افزایش تعداد مهاجران این کشورها به اروپا باعث جنجال ها و دردسرهای
زیادی برای اتحادیه اروپا شده است.

مهاجرت دسته جمعی مردم سوری و افغان و عراقی به کشورهای اروپایی
باعث شده که مقامات اروپا مرزهای خود را به روی این مهاجران بسته و
از ورود غیر قانونی انها جلوگیری شود.

از این میان برخی از ایرانی های سودجو از این موقعیت سواستفاده
کرده و خود را در میان مهاجران جا داده و به فکر رفتن به کشورهای اروپایی افتاده اند.

تعدادی از پناهجویان سوری و عراقی خود را به مرز مقدونیه و یونان
رساندن که توسط ماموران و پلیس مرزی از ورود انها ممانعت به عمل امد.

اما نکته جالب حضور ۵ ایرانی در بین انها بود که نوشتن نام ایران
بر روی پیشانی خود تصمیم داشتند با تا خدشه دار کردن نام ایران برای خود پناهندگی بگیرند.

این ۵ نفر در اقدامی کاملا سازماندهی شده لب های خود را دوختند و در مقابل عکاسان و خبرنگاران قرار گرفتند.

دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی,دوختن دهانلب های دوخته پناهجویان ایرانی دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی,دوختن دهانلب های دوخته پناهجویان ایرانی دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی,دوختن دهانپناهجویان ایرانی در مرز اروپا دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی,دوختن دهاندوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی در مرز یوناندوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی,دوختن دهاندوختن دهان توسط پناهجویان ایرانی در مرز یونان دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی,دوختن دهان دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی,دوختن دهاندوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی در مرز یونان دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی,دوختن دهاندوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی در مرز یونان دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی,دوختن دهاندوختن دهان توسط پناهجویان دوختن لبها توسط پناهجویان ایرانی,دوختن دهان

همچنین ببینید: دوختن دهان و چشم یک زن مسیحی توسط مرد سعودی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: