دوربین مخفی: آب پرتقال با طعم زیر بغل

آب پرتقال با طعم زیر بغل ، دوربین مخفی آب پرتقال ، دوربین مخفی های خنده دار ، دوربین مخفی بی ادبی ، دوربین مخفی گرفتن آب پرتقال با زیر بغل

آب پرتقال با طعم زیر بغل

دوربین مخفی جالب و بامزه گرفتن آب پرتقال با زیر بغل پسر بچه را مشاهده میکنید.

در این دوربین مخفی شوخی جالبی با مردم میشود.

پسر بچه ای که آب پرتقال میفروشد زمانی که مشتریانش در حال خوردن آب پرتقال هستند در مقابل آنها بقیه لیوان ها را زیر بغل خود پر از آب پرتقال میکند که واکنش مردم دیدنی میشود.

گرفتن آب پرتقال با زیر بغل

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: