دوست داشتن شما چطوریه؟

 

دوست داشتن را باید دید از چه نوع دوست داشتنی است!
آیا مانند شیر است که آهو دوست دارد و گربه که موش دوست دارد!
باید دید وقتی کسی می‌گوید دوستت دارم آیا معنی‌اش اینست که می‌خواهد ما را خرج خودش کند و ما را بخورد و ما را به مصرف خودش برساند یا دوستت دارم به این معنی است که تو دوست من هستی و خاطرت پیش من عزیز است و اگر کاری داشتی برایت انجام می‌دهم اگر بیمار شدی تا صبح برای تو بیدار می‌مانم. راستی دوست داشتن شما از چه نوعیست؟

 دکتر الهی قمشه ای

دوست داشتن

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: