نتیجه تست دوپینگ بانوی کایاک سوار ایرانی

نتیجه تست دوپینگ بانوی کایاک سوار ایرانی نگار علیمحمدی مثبت اعلام شد .

طبق آزمایشات انجام شده  مشخص شد این خانم ورزشکار دوپینگ کرده است.

این بانوی ورزشکار در پی کاهش میزان محرومیت خود با ارائه مدارک پزشکی است.

در این بخش از مجله مراحم به جزییاتی بیشتر از این بانوی ورزکار ایرانی خواهیم پرداخت.

دوپینگ بانوی کایاک سوار ایرانی نگار علیمحمدی

دوپینگ بانوی کایاک سوار

تست دوپینگ نگار علیمحمدی قایقران ایران در رشته کایاک مثبت اعلام شد.

نمونه این بانوی کایاک سوار در جریان یکی از اردوهای ملی مثبت اعلام شده و از همین رو با محرومیت روبرو می شود.

ظاهرا ستاد مبارزه با دوپینگ این کایاک سوار را به مدت ۴ سال محرومیت محکوم کرده

اما علیمحمدی با ارائه اسناد پزشکی قصد دارد که مدت محرومیت خود را کاهش دهد.

علیمحمدی مدعی است که دارویی را که استفاده کرده و منجر به مثبت بودن تست دوپینگش شده،

با نسخه پزشک بوده و از همین رو تلاش می کند با اثبات این ادعا محرومیت خود را از ۴ سال به ۲ سال کاهش پیدا کند .

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: