ديدار بشار اسد و همسرش با مردم سوريه

ديدار بشار اسد و همسرش با مردم سوريه و عیادت بشار اسد و همسرش به کودکان بی سرپرست و تصاویر کارهای خیرخواهانه بشار اسد و همسرش را ببینید.

ديدار بشار اسد و همسرش با مردم سوريه

هم‌اکنون در صفحه مجازی “بشار اسد” رييس‌جمهور سوريه عکس‌هايي
از وي و همسرش در جريان ديدار آنان با مردم سوريه ديده مي‌شود.
(تصاویر بیشتر در ادامه مطلب) در اين تصاوير اسد و همسرش “اسماء الاسد”
در حال ديدار بيماران در بيمارستان، دست تکان دادن براي هوادارانشان و پاک
کردن اشک از چشمان کودکاني هستند که با شور و اشتياق به ديدار آنان آمده‌اند.

ديدار بشار اسد و همسرش با مردم سوريه

ديدار بشار اسد و همسرش با مردم سوريه
ديدار بشار اسد و همسرش با مردم سوريه
ديدار بشار اسد و همسرش با مردم سوريه ديدار بشار اسد و همسرش با مردم سوريه
ديدار بشار اسد و همسرش با مردم سوريه
ديدار بشار اسد و همسرش با مردم سوريه
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: