دیالوگ های قشنگ و جالب (۹۱)

دیالوگ های ماندگار و زیبا را در این بخش از مجله مراحم برای شما اماده کرده ایم.

دیالوگ های آموزنده و زیبا

 

اینکه ما طرفدار صلحیم،
دلیل نمیشه جنگیدن بلد نباشیم

دیالوگ های قشنگ

دیالوگ های زیبا

خوبی ادمای غریبه اینه که مجبور نیستن بهم دروغ بگن

دیالوگ های قشنگ

 

آسیابان: هر داریم از پادشاه است
زن آسیابان: چه میگویی مرد؟ ما که چیزی نداریم؟
آسیابان: آن هم از پادشاه است…

دیالوگ های قشنگ

 

روکس: این رو به وضوح دریافتم که آدم ها زمانی که میخوان
کسی رو محترمانه از سرخودشون باز کنند بهش میگن :
(تو ادم خوبی هستی) یا (لیافت بهترین زندگی رو داری) !
اما من سر زندگیم شرط میبندم که اون آدم در اون لحظه ترجیح میده
که بشنوه که یک خر عوضی بی ارزشه! ولی اون چرندیات ور نشنوه

دیالوگ های قشنگ

دیالوگ های زیبا

یادت باشه همیشه طوری زندگی کنی که
ارز کاری را که برات انجام شد داشته باشی.

دیالوگ های قشنگ

 

داناون: نگران نیستی از اینکه اعدامت کنن؟
ابیل: کمکی هم میکنه؟!

دیالوگ های قشنگ

 

مهم نیست چه طور سقوط کنی،
مهم اینه چطور فرود میای

دیالوگ های قشنگ

 

شهرت رفیق نیمه راهه، هری!
آدمهای مشهور به خاطر کارهاشون مشهور میشن ، یادت باشه

دیالوگ های قشنگ

دیالوگ های زیبا

زمین چرخید تا مارو بهم نزدکی کنه،
اینقدر دور خودش و ما گردید تا بالاخره مارو بهم رسوند

دیالوگ های قشنگ

 

اروین: بشریت هرگز دست از جنگ با خودش
برنمیداره تا زمانی که تعدادش به یک برسه

دیالوگ های قشنگ

 

گرسنگی برای غذا بهترین ادویه ست

دیالوگ های قشنگ

 

میدونی بازنده واقعی کیه؟
کسی که اشتباهاتش رو قبول نمیکنه

دیالوگ های قشنگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: