دیدار بلندترین مرد جهان با کوتاه ترین زن جهان کنار اهرام مصر

دیدار بلندترین مرد جهان با کوتاه ترین زن جهان کنار اهرام مصر

دیدار بلندترین مرد جهان

«Sultan Kösen» که اصالتا ترکیه‌ای است با ۲۴۶.۵ سانتی‌متر قد بلندترین مرد جهان است؛

همچنین «Jyoti Amge» با اصالت هندوستانی و ۶۲.۸ سانتی‌متر قد، کوتاه‌ترین زن جهان نام گرفته است.

رکورد هر دوی این افراد در سال ۲۰۱۱ در کتاب گینس ثبت جهانی شد؛

کارشناسان بهداشتی باور دارند، بلند قدی بلندترین مرد جهان ناشی از تولید بیش از حد هورمون رشد است

که به عنوان اختلال «pituitary gigantism» شناخته می‌شود.

دیدار بلندترین مرد جهان با کوتاه ترین زن جهان کنار اهرام مصر

انجمن گردشگری مصر از این رکوردداران برای توسعه و بهبود گردشگری این کشور دعوت کرده است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: