ماجرای دیدار محمدجواد ظریف با صدام (عکس)

ماجرای دیدار محمدجواد ظریف با صدام و عکس دست دادن جواد ظریف با صدام را در ادامه ببینید.

ماجرای دیدار محمدجواد ظریف با صدام

کمال خرازی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر امور خارجه ایران بود و در سفری که به عراق داشتند به همراه جواد ظریف به بغداد رفتند.

جواد ظریف درباره این سفر گفته است: سال ۷۹ به همراه آقای خرازی به بغداد رفتیم من معاون اقای خرازی بودم و برای گفتگو با صدام درباره مسائل باقیمانده جنگ عازم عراق شدیم.

وضعیت ملاقات با صدام بسیار بسیار امنیتی بود و به ما ساعت و
زمان دقیق ملاقات را معین نکرده بودند برای همین روزی که قرار بود
به شهر کاظمین به زیارت برویم به ما گفتند شما سه نفر بمانید و ما
را سوار بر یک خودرو کردند و مدت زیادی در شهر چرخاندند و زمانی که
فهمیدند ما مسیر را یاد نگرفتیم ما را به خارج از شهر بردند و سپس به یک ویلا که
باغ بزرگی در آن بود مدتی چرخاندند و سپس به یک کاخ رسیدیم و ما را
به یک اتاق که صدام در آنجا بود بردند و صدام با احترام از ما پذیرایی کرد.

صدام در صحبت هایش مدام از محمدرضا شاه سخن میگفت که شاه
در اوج قدرتش همیشه تابع تصمیمات صدام بوده است و جوری حرف میزد
که بگوید نظراتش را به شاه تحمیل میکرده است.

ماجرای دیدار محمدجواد ظریف با صدام,عکس محمدجواد ظریف با صدام ماجرای دیدار محمدجواد ظریف با صدام

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: