دیرین دیرین: تجمع اعتراضی

انیمیشن دیرین دیرین

 پاسخ مسئولین به اعتراض های مردم به روش دیرین دیرین

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: