ذهن ما مانند يک تلويزيون با صدها شبکه است

ذهن ما مانند يک تلويزيون با صدها شبکه است:

و اين ما هستيم که تصميم مي گيريم روي کدام شبکه باشيم!

شبکه رنجش،
شبکه بخشش،
شبکه نفرت،
شبکه مهرباني
شبکه شادماني،
یا شبکه برنامه تکراري ديروز!

تصميم ما همان کنترل يا ريموت ماست.

پس، لحظاتت را با انتخاب بهترين شبکه ها زيبا کن…

 

 

هراز گاهی باورهایتان را ورق بزنید و کمی ویرایشش کنید شاید صفحه ایی باید اضافه و یا حذف شویدUntitled-5

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: