رئیس جمهور بوسنی و همسرش در سفر اصفهان + عکس

 رئیس جمهور بوسنی و همسرش در سفر اصفهان 

 مجله مراحم : رئیس جمهور بوسنی و هرزگویین روز چهارشنبه به اصفهان سفرکرد.

 
عکس یادگاری رئیس جمهور بوسنی و همسرش در اصفهان

رئیس جمهور بوسنی و همسرش در  اصفهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: