رابطه های تفریحی…

 

آدما
حضورشون،
بودن‌شون
اینجورییه که خيلی آروم
گير می‌کنن به يه گوشه‌ی زندگی‌ت،
به يه گوشه‌ی کوچيک‌ش؛
بعد همين‌جور بی‌صدا و يواش نشت می‌کنن به زندگی‌ت،
به تمام وجودت..
يهو چشم باز می‌کنی می‌بينی
 همه روزات آغشته‌ی اون آدمه‌،
بی‌ آنکه حتا فکرشم کرده باشی..
 که اصن شده جزو تيکه‌های اجتناب‌ناپذير زندگیت
جزو اغلب‌هاش،
 جزو بايدهاش

هیچ وقت به صورت تفریحی با کسی رابطه ای رو شروع نکنید…

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: