راهپیمایی گوسفندها در مادرید (تصاویر)

تصاویر/ راهپیمایی گوسفندها در مادرید

خیابان‌های مرکزی شهر مادرید اسپانیا روز گذشته صحنه حضور هزاران گوسفند بود که به مناسبت جشنواره سالانه مهاجرت دام توسط دامداران اسپانیایی به خیابان‌ها آورده شده بودند.

 
این جشنواره که چرگشت نام دارد از سال ۱۹۹۴ در پایتخت اسپانیا اجرا می‌شود. چرگشت قدمتی طولانی در اسپانیا دارد و در آن چوپانان به منظور حفظ منابع طبیعی و مراتع در طول زمستان و تابستان با دام‌های خود مهاجرت می‌کنند.

تصاویر/ راهپیمایی گوسفندها در مادرید

راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید

تصاویر/ راهپیمایی گوسفندها در مادرید

راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید
راهپیمایی گوسفندها در مادرید,گوسفندها در خیابان های مادرید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: