رای دادن با فرغون +عکس

رای دادن با فرغون در شهرستان شاهرود !

مردی که با فرغون خود را به حوزه اخذ رای رساند تا تیر خلاص را بر پیکر مخالفان نظام زده باشد.

حضور بی سابقه مردم در انتخابات ۹۶ تاریخ ساز شده است هر کسی با هر وسیله ای خود را به شعب اخذ رای رسانده تا رای خود را به صندوق رای بیاندازد.

تصاویری که بدون شک در تاریخ ماندگار خواهد شد.

رای دادن با فرغون

رای دادن با فرغون

حضور در حوزه اخذ رای به کمک فرغون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: