ربودن یک مرد برای رفتن به گردش !

ربودن یک مرد برای رفتن به گردش پلیس تگزاس را سردر گم کرد.

ربودن یک مرد برای رفتن به گردش

زندگی متاهلی شیرینی و تلخی های خاص خود را دارد روزی که ازدواج میکنیم دوست داریم همیشه در کنار همسر خود باشیم و زندگی بدون او را محال و غیر ممکن میدانیم.

بیشتر کسانی که ازدواج میکنند رابطه خود را با دوستان مجرد کم رنگ میکنند زیرا وارد زندگی جدیدی شده اند و حس هایی تجربه میکنند که دوستان مجرد قادر به درک آنها نیستند.

اما این حس و حال زیاد ماندنی نیستند و به مرور زمان تازگی خود را از دست میدهد و انقدر درگیر مسائل زناشویی و مشکلات جدید میشویم که دیگر آن حس و حال متاهلی مثل اوایل لذت بخش نخواهد بود.

یکی از بی رحمی های زندگی زناشویی کم رنگ شدن رابطه با دوستان و رقیقان است که گاهی همسرتان اجازه نمیدهد برای گردش با آنها همراه شوید و به ناچار باید به خانه بمانی و در کنار همسرتان ادامه دهید.

این پدیده ها در همه جای دنیا رواج دارد و زندگی زناشویی با محدودیت هایی که برایت ایجاد میکند خسته کننده میشود و دلت برای روزهای مجردی تنگ خواهد شد.

حالا یک مرد اهل تگزاس برای فرار از این محدودیت های زناشویی دست به کار عجیبی زده است.

یک مرد اهل تگزاس همراه با همسرش در خیابان در حال قدم زدن بوده که تعدادی افراد ناشناس نقابدار او را در مقابل چشمان زنش می ربایند!

ربودن یک مرد برای رفتن به گردش !

 

زن آن مرد هراسان به اداره پلیس میرود و پلیس را در جریان این ادم ربایی قرار میدهد.

بعد از هفت روز سر و کله آن مرد پیدا میشود و پلیس برای پیدا کردن آدم‌ربایان او را مورد بازجویی قرار میدهند.

اما این مرد اعتراف میکند که چون همسرش اجازه نمیداده به همراه دوستانش به مسافرت برود به کم دوستانش این نقشه را کشیده اند که بتوانند برای مدتی به گردش بروند.!!!

ربودن یک مرد برای رفتن به گردش

ربودن یک مرد برای رفتن به گردش !

دزدیدن یک مرد برای رفتن به مسافرت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: