رزمایش شهدای مدافع حرم با حضور زنان (تصاویر)

رزمایش شهدای مدافع حرم با حضور دختران و پسران بسیجی برگزار شد و با دشمنان فرضی مبارزه کردند. هدف این رزمایش ایجاد انگیزه و روحیه نشاط در بین جوانان بسیجی بود.

این رزمایش در استان گلستان و در شهر گرگان با حضور دختران و پسران برگزار شد. رزمایش شهدای مدافع حرم صبح جمعه با حضور گردان های بیت المقدس و کوثر در گرگان برگزار شد.

رزمایش شهدای مدافع حرم

رزمایش شهدای مدافع حرم

مانور زنان و دختران بسیجی در رزمایش مدافع حرم

رزمایش شهدای مدافع حرم

مانور زنان و دختران بسیجی در رزمایش مدافع حرم

رزمایش شهدای مدافع حرم

مانور زنان و دختران بسیجی در رزمایش مدافع حرم

رزمایش شهدای مدافع حرم

مانور زنان و دختران بسیجی در رزمایش مدافع حرم

رزمایش شهدای مدافع حرم

مانور زنان و دختران بسیجی در رزمایش مدافع حرم

رزمایش شهدای مدافع حرم

مانور زنان و دختران بسیجی در رزمایش مدافع حرم

رزمایش شهدای مدافع حرم

مانور زنان و دختران بسیجی در رزمایش مدافع حرم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: