رستورانی با طرح مدفوع و توالت در چین +تصاویر

رستورانی در چین دست به خلاقیت عجیب و غریبی زده است
کلاً این چینیا خودشونو لایق چیزای خوب نمی دونن، خلایق هرچه لایق!! غذای خوب توی ظرف شکیل و خوب در شانشان نیست، کباب سوسک و رطیل و سگ؛ همراه با سوپ جنین انسان، درکاسه توالت فرنگی فقط نوش جان چینیا!!!
 

:: صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند ::

 

رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالترستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت رستوران طرح مدفوع ,رستوران توالت,رستوران شبیه توالت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: