رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان

رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان

مطابق با آخرین آمار منتشرشده ، ۹۸ درصد مردم ترکیه پیرو دین اسلام و ۲ درصد دیگر پیروان دین مسیحی، کلیمی، ارمنی و پیروان سایر ادیان هستند.

اگرچه طبق قانون اساسی ترکیه نوین، این کشور دین و مذهب رسمی ندارد ( در نخستین بیانیه قانون اساسی ترکیه نوین که در سال ۱۹۲۴ میلادی توسط انقلابیون تهیه شد، دین رسمی جامعه ترک، اسلام مشخص شد اما در اصلاحات بعدی در سال ۱۹۲۸ میلادی، این اصل حذف و با تأکید بر جدایی میان نهاد دین و دولت ، ترکیه کشوری با دولت-حکومت لائیک (بدون دین رسمی) معرفی گردید.) ولی پیروان اسلام به دلیل پیشینه شش قرن حکومت عثمانی و سنت‌های عمیق اسلامی در جامعه ترک ، به ماه رمضان بسیار احترام می‌گذارند و سعی می‌نمایند تا این ماه مبارک را بزرگ دارند.

رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان

 
رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان
رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان
 
رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان
رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان
رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان
رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان
 
رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان
رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان
رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان
ماه رمضان در ترکیه
 رسم عجیب ترکیه در ماه رمضان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: