رفتار وحشیانه مایکل جکسون +عکس کودک آزاری مایکل جکسون

رفتار وحشیانه و معروف مایکل جکسون و عکس کودک آزاری مایکل جکسون را ببینید.

کودک آزاری مایکل جکسون

مایکل جکسون که همواره از او به عنوان اسطوره موسیقی پاپ یاد میشود در
سال ۲۰۰۲ در حرکتی جنون آمیز پسر چند ماهه خود پرینس مایکل دوم را از
پنجره اتاقش در طبقه پنجم هتل شهر برلین آویزان کرد.

رفتار وحشیانه و معروف مایکل جکسون

رفتار وحشیانه مایکل جکسون,کودک آزاری مایکل جکسون

مایکل که از شدت عصبانیت اقدام به چنین حرکتی کرده بود ، بعدها به اشتباه
خود اعتراف کرد و اذعان داشت که در جنون ناگهانی گرفتار شده است.

مایکل همیشه چهره کودکانش را از دوربینهای عکاسی مخفی می کرد و
در این حرکت نیز اقدام به انداختن پارچه ای روی صورت کودک کرده بود.

در حال حاضر این حرکت مایکل به شوخی در میان ستارگان تبدیل شده است و
آنها در حرکتی مشابه کودکان تاز متولد شده خود را از پنجره معلق می کنند.

عکس کودک آزاری مایکل جکسون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: