رفتن مگس درون دهان رئیس جمهور + تصاویر

رفتن مگس درون دهان رئیس جمهور

رفتن مگس درون دهان رئیس جمهور کاستاریکا اتفاق جالبی بود که در حین مصاحبه با خبرنگاران صورت گرفت و باعث سوژه رسانه ها گردید.

برای شخصیت های مهم که اغلب مقابل دوربین و زیر ذره بین های خبری حاضر می شوند مزاحمت یک پشه یا مگس می تواند دردسر ساز باشد به خصوص اگر این موجود مزاحم مسیر حرکت خود را اشتباه برود.رئیس جمهور

رئیس جمهور

آقای رئیس جمهور وسط سخنرانی پشه قورت داد!

“لوئیز گیلرمو” رئیس جمهور کاستریکا با حضوز یک پشه مزاحم در جریان مصاحبه خبرنگاران سوژه خنده دارجدید در سرتاسر دنیا شد. آقای رئیس جمهور در طی یک مصاحبه با خبرنگاران در بوئنوس آیرس، والنتارناس در حال پاسخگویی به سوالات بود که ناگهان یک مگس وارد دهانش شد و او هم بی خبر از همه جا آن را قورت داد ، در همین لحظه خندید و گفت :”یک زنبور خوردم ، پروتئین خالص بود!”

ورود مگس به دهان رئیس جمهور

رفتن مگس درون دهان رئیس جمهور

لحظه رفتن پشه به داخل دهان رئیس جمهور کاستاریکا

“پروتئین خالص” جوکی بود که رئیس جمهور کاسترایکا بعد از این اتفاق چندش اور گفت و عکس العمل او بعد از این ماجرا باعث خنده حاضرین شد .”لوئیز گیلرمو” با چهره ای که نشان از خوردن چیزی چندش اور بود سعی می کرد لبخند خود را حفظ کند ، فورا برای اقای رئیس جمهور آب و دستمال آوردند تا مزه بد دهانش تغییر کند.

رفتن مگس درون دهان رئیس جمهور

رفتن مگس درون دهان رئیس جمهور

خنده رئیس جمهور کاستاریکا بعد از خوردن مگس

 دوربین هایی که در حال ضبط مصاحبه بودند به وضوح رفتن پشه به داخل دهان رئیس جمهور را ثبت کرده بودند که در فضای مجازی آن را منتشر کردند تا در کمتر از چند ساعت ۲۳۰.۰۰۰ بار دیده شود.

رفتن مگس درون دهان رئیس جمهور

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: