رفتن هزارپا درون گوش کودک روستایی + فیلم و عکس

رفتن هزارپا درون گوش

رفتن هزارپا درون گوش کودک روستایی را مشاهده میکنید کودک روستایی که در خانه خوابیده بوده بعد از مدتی گوش سمت چپش سنگین میشود و در بعضی از موقع با درد همراه میشود درد گوش این کودک باعث نگرانی والدین میشود و او را به درمانگاه میبرند.

پزشک معالج با ریخت قطره درون گوش این کودک با صحنه ای وحشتناک روبه رو میشود هزارپایی ۴۰ سانتیمتری از گوش این کودک خارج میشود.

فیلم بیرون امدن هزارپا از گوش

لانه کردن هزارپا Centipede درون گوش

رفتن هزارپا درون گوش

لحظه خارج شدن هزارپا Centipede

رفتن هزارپا درون گوش

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: