رفته بودیم مسافرت پلیس جلومونو گرفت

خاطره طنز

پلیس,جریمه پلیس

منصور ترابی برای ما نوشت:

تو اتوبان مشهد-باغچه داشتم ماشين رو با ۱۸۰ تا گاز ميدادم…يه دفعه خوردم به کمين پليس… تابلو زد که بزن کنار و دلم ريختتو شکمم.. آخه شنيده بودم بيشتر از ۱۴۰ ميبرن پارکينگ..از تو آينه ديدم افسره داره مياد.. به خانمم گفتم حالا چکار کنيم…

گفت: يه جوري سر ته شو هم بيار..حالا بعد عمري اومديم مسافرت.به سرم زد اداي کرولال ها رو در بيارم

شيشه رو دادم پايين..افسر:آقا چه خبره؟؟کجا با اين عجله؟

من:اووممممم.مممم.. موم…اووممم

افسر:شما معلول هستين؟

من:با اشاره گفتم…اوممم… مي شنوم ولي نمي تونم حرف بزنم افسره ديدم دلش سوخت…گفت مي دونيد الان

جريمتون ۱۰۰ هزار تومنه و بايد هم برين پارکينگ؟

من:اوووومممممم .مممو اوم.(يعني جون ما ببخشيد..به من رحم کنيد..حواسم نبود) افسر:خب براتون ۱۴۰۰۰ تومن مي نويسم

ولي خواهش ميکنم بيشتر دقت کنيد

در تمام اين مدت خانمم از زور خنده شالشو انداخته بود رو صورتش و داشت به زور مي خنديد..در اين حين ..پسر ۳ سالم

هي داشت به اين پخش سي دي ور مي رفت و اعصابم رو خورد کرده بود

افسره همينجور که داشت جريمه رو مي نوشت..يه دفعه زدم پشت دست بچم و گفتم: بشين ديگه پدر سگ !

ديگه روم نشد تو چشم افسره نگاه کنم.. گفت: عجب…لطفا تشريف بيارين پايين…

هرچي گفتم: سرکار ببخشيد… مي خواستم خستگي تون در بره…فکر نمي کردم باور کنيد.. فايده نداشت

منو برد پيش سرهنگه داخل ماشين و اونم کلي خنديد… خلاصه بعد کلي التماس برام ۱۰۰۰۰۰ تومن جريمه نوشت ولي بخاطر اينکه خستگي

شون رفع شده بود نذاشت برم پارکينگ..در هر حال فکر کنم آه دل پسرم منو گرفت..وگرنه منو اونقدر جريمه نمي کرد..

بقول اون لاک پشته: لعنت بر دهاني که بي موقع باز شود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: