بساط رفع‌ حصر را جمع کنید وگرنه قوه قضاییه جمعش میکند (حذف)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: