رفقای احمدی نژاد در سخنرانی روحانی در کرمانشاه +عکس

سخنرانی حسن روحانی در کرمانشاه نوشته هایی در میان مردم علیه حسن روحانی مشاهده میشد. کانال های طرفداران حسن روحانی با پی گیری چهره افرادی که این نوشته ها را در دست داشتند اعلام کردند که این افراد از نزدیکان احمدی نژاد بوده اند.

 

رفقای احمدی نژاد در سخنرانی روحانی در کرمانشاه +عکس

 

رفقای احمدی نژاد در سخنرانی روحانی در کرمانشاه +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: