رقبای جدید روحانی از راه رسیدند + عکس

 رستم قاسمی نامزد ریاست جمهوری , حمیدرضا حاجی بابایی نامزد ریاست جمهوری
رستم قاسمی نامزد ریاست جمهوری , حمیدرضا حاجی بابایی نامزد ریاست جمهوری
 

مجله مراحم : این هم رقبای جدید روحانی! رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان گزینه های جبهه یکتا برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری انتخاب شدند.

 

رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی هم آمدند

 

 

 

 رستم قاسمی نامزد ریاست جمهوری , حمیدرضا حاجی بابایی نامزد ریاست جمهوری
رستم قاسمی نامزد ریاست جمهوری , حمیدرضا حاجی بابایی نامزد ریاست جمهوری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: