رقص دختر جوان در خیابان (فیلم)

رقص دختر جوان در خیابان به بهانه جشن انتخابات یکی از هنجار شکنی هایی بود که عده ای از افراد از شرایط موجود سوء استفاده میکردند.

در یکی از ستادهای انتخاباتی برخی از افراد با سوء استفاده از تب و تاب انتخاباتی اقدام به ناهنجاری در خیابان ها کردند.

رقص دختر جوان در خیابان

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: