رقص دختر شیرازی بعد از باخت پرسپولیس مقابل قشقایی

یک هوادار دختر تیم قشقایی بعد از پیروزی تیمش به رقص و پایکوبی پرداخت.

رقص یک دختر در خیابان بعد از باخت پرسپولیس:

پس از پیروزی تیم قشقایی برابر پرسپولیس یک هوادار خانم نوجوان تیم قشقایی، با لباس محلی در خیابان های شیراز شروع به جشن و پایکوبی کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت.

رقص دختر شیرازی بعد از باخت پرسپولیس مقابل قشقایی

رقص دختر قشقایی, رقص دختر شیرازی بعد از باخت پرسپولیس
رقص دختر قشقایی, رقص دختر شیرازی بعد از باخت پرسپولیس

عکس رقص یک دختر در خیابان بعد از باخت پرسپولیس

رقص دختر قشقایی, رقص دختر شیرازی بعد از باخت پرسپولیس
رقص دختر قشقایی, رقص دختر شیرازی بعد از باخت پرسپولیس

رقص یک دختر بعد از باخت پرسپولیس

%image_alt%

رقص یک دختر در خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: