رقص هیجان انگیز روی آتش + تصاویر

رقص هیجان انگیز روی آتش + تصاویر

  مراسم رقص روی آتش!

 
 

مجله مراحم  مردان طی مراسمی بر روی زغال‌های گداخته و نیم‌سوز و به منظور کسب محصول بیشتر رقصی آیینی را اجرا می‌کنند.

اقلیت قومی “پا دِن” (Pa Then) در منطقه “ها گیانگ” ویتنام زندگی می‌کنند. جشن آتش یکی از ارکان اصلی مردم پا دن است. حدود صدها نفر برای تماشای مراسم در پایان هر سال گرد هم می‌آیند.

مردم این قوم برای شکر نعمت و درخواست محصول بیشتر از خدا تقریبا پایان هر سال مراسم جشن آتش را به جای می‌آورند. آن‌ها بهشت و زمین را عبادت می‌کنند تا جوانانشان را تشویق کنند که راه زندگی‌شان را خودشان بیابند.

کلودیو سیبر، عکاس، برای عکاسی از مراسم و حتی به چالش کشیدن مهارت‌های رقص بر روی آتش خودش به منطقه “کوانگ بین” دعوت شد. او می‌گوید: «فقط نظاره‌گر نبودم. آن‌ها مرا دعوت کردند تا عضوی از مراسم باشم. خوشبختانه توانستم روی زغال‌های گداخته راه بروم و این مورد را از فهرست کارهایی که باید تا قبل از مرگ انجام دهم، خط بزنم… یکی از بخش‌های مورد علاقه من زمانی بود که یک شمن روی طبلی آهنی می‌کوبید و رقاص هیجان زده نیز مسحور رقص آتش می‌گشت.»

سیبر اولین خارجی بود که اهالی روستا ملاقات کرده بودند؛ با این حال، آن‌ها به بهترین شکل ممکن از او پذیرایی به عمل آوردند. این مراسم نسل به نسل بین قوم پا دن حفظ شده و هیچ نشانه‌ای از کمرنگ شدن آن مشاهده نمی‌شود. کلودیو می‌گوید: «من به قدرت شجاعت کشاورزان ایمان دارم. در مراسم هیچ کسی آسیب ندید. به نظرم تنها کسی که از حرارت زغال‌ها اذیت شد، خود من بودم.»

رقص آتش اقلیت قومی “پا دِن

 

مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی "پا دِن" , رقص آتش اقلیت قومی "پا دِن" , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی “پا دِن” , رقص آتش اقلیت قومی “پا دِن” , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی "پا دِن" , رقص آتش اقلیت قومی "پا دِن" , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی “پا دِن” , رقص آتش اقلیت قومی “پا دِن” , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی "پا دِن" , رقص آتش اقلیت قومی "پا دِن" , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی “پا دِن” , رقص آتش اقلیت قومی “پا دِن” , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی "پا دِن" , رقص آتش اقلیت قومی "پا دِن" , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی “پا دِن” , رقص آتش اقلیت قومی “پا دِن” , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی "پا دِن" , رقص آتش اقلیت قومی "پا دِن" , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی “پا دِن” , رقص آتش اقلیت قومی “پا دِن” , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی "پا دِن" , رقص آتش اقلیت قومی "پا دِن" , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی “پا دِن” , رقص آتش اقلیت قومی “پا دِن” , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی "پا دِن" , رقص آتش اقلیت قومی "پا دِن" , رقصیدن روی آتش
مراسم رقص روی آتش , رقص آتش! , اقلیت قومی “پا دِن” , رقص آتش اقلیت قومی “پا دِن” , رقصیدن روی آتش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: