رمز آرامش مادر بزرگ…

مادر بزرگم بسیار صبور و آرام بود. خیلی از اوقات که همه برای موضوعی پر پر میزدند او با آرامش کنار بساط سماورش مینشست و یک قاشق دارچین و نبات داخل استکان چایی اش میریخت و آرام آرام هم میزد.

صدای جرنگ جرنگ قاشق اش توجه همه را به خود جلب میکرد…

نمی دانم شاید هم لیخند و آرامشش بود که کم کم جوّ  خانه را آرام میکرد؟! میدانید!؟

راستش, آرامش مسری است همانطور که عصبیت و خشم هم خیلی زود مثل آتش سرایت میکند و دامن همه را میگیرید.

وقتی بزرگتر شدم یک روزی از او پرسیدم: خانوم جون چطور میتونید این جور مواقع آروم و راحت بنشینید و چایی بخورید؟!  خدا بیامرزدش, از پشت عینک ذره بینی اش نگاهی به من انداخت و گفت: “عزیز من! دنیا که سر خود نیست, صاحب داره… صاحبش هم برای همه چیز قانون گذاشته…مثلا هر کس خودش را از کوه پایین بیندازه حتما سقوط میکنه مگه نه؟!… حالا هر کس هم یه مشکلی براش پیش بیاد یعنی اینکه یک عیب و نقصی درش هست که باید درست کنه… اول به آدم برمیخوره و داد و بیداد میکنه بعد یک تکون باید به خودش بده و عیب اش رو برطرف کنه… تازه وقتی هم عیبهایش را شناخت قوی تر میشه … و هر چه قوی تر بشه آروم تر و راحت تر زندگی میکنه…” 

باز هم پرسیدم: خانوم جون اگه عیبهاشو برطرف نکنه چی؟!  لبخندی زد و جواب داد: “مادر جون اون وقته که خدا دست برنمی داره و دوباره و دوباره بهش عیبهاشو نشون میده… تا بالاخره یه جایی بفهمه دیگه!؟”

خواستم بگم اگه باز هم نفهمید…که خودش پیش قدم شد و ادامه داد: و اگه باز هم نفهمید موهاش سفید میشه و یک جرعه چایی خوش از گلوش پایین نرفته…. حالا برات یک چایی بریزم؟!…

 

مادر بزرگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: