رها کردن یک نوزاد همراه با یک نامه در خیابان (عکس)

رها کردن یک نوزاد دختر همراه با یک نامه در شهر مبارکه

پیدا شدن نوزاد, رها کردن نوزاد همراه با نامه
پیدا شدن نوزاد, رها کردن نوزاد همراه با نامه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: