روایت دردناک مرگ پسر بچه ۱۱ساله (تصاویر)

روایت دردناک مرگ پسر بچه ۱۱ساله (تصاویر)

محمود براکه، پسر بچه ۱۱ ساله سوری که بر اثر اصابت گلوله در شهر دومای سوریه جان خود را از دست داده بود، به خاک سپرده شد. پدر محمود نیز یک سال پیش در دمشق کشته شد.

 روایت دردناک مرگ پسر بچه ۱۱ساله 

 
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
محمود براکه,مرگ کوک ۱۱ ساله سوری,مرگ پسربچه یتیم سوری
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: