رودخانه ای که تمساح ها را خشک کرد! +تصاویر

رودخانه ای که تمساح ها را خشک کرد!

خشکسالی شدید در رودخانه پیلکومایو در مرز پاراگوئه و آرژانتین باعث مرگ هزاران جانور در این رودخانه شد.

مرگ هزاران جانوار به خاطر خشک شدن رودخانه

مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه
مرگ تمساح ها به خاطر خشک شدن رودخانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: