روزگاریست که کس را به کسی یاری نیست…

روزگاریست که کَس را به کسی یاری نیست

 جز دل آزاری و نیرنگ و ریا کاری نیست

 هر چه غم بود به دوش دل مردم شد بار

 گوئیا قسمت ما غیر گران باری نیست

 ای بسا حامی مستغنی خوش خفته به ناز

 زانکه معیار دگر دانش و بیداری نیست

گمرهانند به بازار طمع راهسپار

 غافل از آنکه شرف جنس خریداری نیست

کاروان دستخوش رهنم بیگانه شده است

 ساربان این روش غافله سالاری نیست

مردم زیر خط فقر به جان آمده اند

 این دگر صحبت بی دینی و دینداری نیست۰۰۰

 

روزگاریست که کَس را به کسی یاری نیست

 

 

ارسال شده توسط:
حسن از مشهد الرضا

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: