سوژه‌های جالب انتخاباتی در روز دوم + تصاویر

سوژه‌های جالب انتخاباتی در روز دوم نام نویسی توسط عکاسان و رسانه ها در حال شکار شدن است گویا هر روز سوژه های جدیدی برای ثبت نام حضور پیدا میکنند.

جالب اینجاست که هنوز چهره سرشناسی برای نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا نکرده است و اکثر این داوطلبان چهره های سرشناسی نیستند و اکثر آنها بیشتر جنبه طنز دارند و بدون شک رد صلاحیت خواهند شد و هنوز از چهره های ها اصلی ریاست جمهوری خبری نیست.

احمدی نژاد به همراه رفیق فابریک خودش هم در دومین روز ثبت نام نویسی حضور پیدا کرد البته چهره های اصلی سعی میکنند در روزهای اخر برای نام نویسی اقدام کنند.

همچنین ببینید: سوژه‌های روز اول ثبت نام ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب انتخاباتی

روز دوم ثبت نام از کانداهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است و تعدادی از هموطنان عزیزمان که خود را واجد شرایط میدانند اقدام به ثبت نام کرده اند.

در این تصاویر که چهره های جالبی مشاهده میکنیم هر کدام سوژه خبری برای رسانه ها محسوب میشود بازار خبرنگاران حسابی داغ شده است.

از کراوات زدن بعضی از نامزدها و پوشش عجیب و جالب آنها و همینطور حضور با کیف صورتی در محل ثبت نام…

سوژه‌های جالب روز دوم انتخاباتی

 

 حضور یک دختر دهه هفتادی برای ثبت نام در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب روز دوم انتخاباتی

 حضور یک دختر دهه هفتادی برای ثبت نام در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب روز دوم انتخاباتی

 حضور یک دختر دهه هفتادی برای ثبت نام در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب روز دوم انتخاباتی

حضور محمود احمدی نژاد و بقایی برای ثبت نام در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب روز دوم انتخاباتی

حضور یک معلول جسمی برای ثبت نام در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب روز دوم انتخاباتی

 وعده حقوق میلیونی به هر ایرانی در ثبت نام دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب انتخاباتی

 حضور داوطلبین در دومین روز از نام نویسی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

 
سوژه‌های جالب انتخاباتی
 

 حضور داوطلبین در دومین روز از نام نویسی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب انتخاباتی

حضور داوطلبین در دومین روز از نام نویسی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب انتخاباتی

حضور داوطلبین در دومین روز از نام نویسی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب انتخاباتی

حضور داوطلبین در دومین روز از نام نویسی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سوژه‌های جالب انتخاباتی
 
سوژه‌های جالب انتخاباتی
سوژه‌های جالب انتخاباتی
سوژه‌های جالب انتخاباتی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: