روز صفا سیتی میمون‌ها در تایلند (تصاویر)

روز صفا سیتی میمون‌ها در تایلند (تصاویر)

صدها نفر از دوستداران حیوانان و گردشگران در جشن پذیرایی از میمون‌ها در شهر لوپوری تایلند شرکت کردند.

این جشن همه ساله در آخرین یکشنبه ماه نوامبر در معبد باستانی شهر لوپوری برگزار می‌شود و در این روز میوه‌ها و مواد غذایی زیادی برای میمون‌ها فراهم می‌شود.

جشن بخور بخور میمون‌ها

جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها

جشن پذیرایی از میمون‌ها

جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها
جشن پذیرایی از میمون‌ها,روز بخور بخور میمون ها در تایلند,جشن میمون ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: